Kiến thức đời sống

8 kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn
Tháng Sáu 17, 2024
8 kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn

Kỹ năng thoát hiểm là kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân và người khác trong các tình huống nguy hiểm, khẩn cấp chẳng hạn như hỏa hoạn, động đất, lũ lụt,… Kỹ năng này bao gồm cách tự sơ cứu cơ bản, quản lý tình huống cấp bách, sử dụng bình...

Đọc tiếp