Kiểm tra hàng

Bạn tham khảo thông tin sau đây để biết được điều kiện kiểm tra hàng hóa Gafo.

Kiểm tra hàng

1. Trường hợp đơn hàng đặt mà bên bán giao không đúng loại sản phẩm Gafo quý khách có quyền trả hàng và không không thanh toán tiền.

2. Trường hợp quý khách đã thanh toán trước nhưng đơn hàng không đúng quý khách yêu cầu hoàn toàn hoặc giao lại đơn mới như đã đặt.