Nhà máy Gafo

GAFO chia mức đầu tư dự án làm hai giai đoạn 

Giai đoạn 1: Năm 2021 với tổng vốn đầu tư 5 triệu USD cho các hạng mục.

  • Nhà máy: 10.000 m2, tại Cụm CN Ba Hàng, TP Hải Dương
  • Nhập khẩu máy móc, trang thiết bị
  • Đào tạo nhân sự
  • Nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu thị trường
  • Marketing – bán hàng
  • Nhập khẩu nguyên liệu

Giai đoạn 2: Năm 2023 với tổng vốn đầu tư 15 triệu USD

  • Mở rộng nhà máy lên 50.000 m2
  • Quy hoạch vùng nguyên liệu hơn 200 ha