Chính sách chất lượng

Từ năm 1998 thành hiện nay, Công ty đã được cấp chứng chỉ ISO 9001. Tất cả các sản phẩm làm ra được thực theo hệ thống kiểm soát chất lượng ngay từ khâu Nguyên vật liệu mua vào – quá trình sản xuất – quá trình thu hóa kiểm tra sản phẩm cuối cùng trước khi nhập kho. Hiên nay công ty đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015.

Với tuyên bố về CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA GAFO:

Vì lợi ích của khách hàng, công ty chúng tôi cam kết thỏa mãn các yêu cầu và mong đợi về chất lượng.

Tất cả thành viên cùng mọi nguồn lực được huy động để tham gia vào chương trình đào tạo và cải tiến liên tục.